TERRE S. SOFIA

205,000

Được làm từ loại nho trồng ở vùng Sicily

Rượu có màu đỏ ruby, thích hợp với các buổi tiệc và đặc biệt là thịt đỏ

Nhiệt độ sử dụng thích hợp: 18 độ C

Nồng độ rượu: 13.5%

Dung tích: 750 ml

Phân loại: IGT